Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nowy Wymiar Księgowości to ekspert w świadczeniu usług rachunkowych

O podatkach i księgowości wiemy wszystko. Pomagamy w dopełnieniu wszelkich formalności księgowych mówiąc zrozumiałym językiem.

Nowy Wymiar Księgowości to nie tylko usługi, to partnerska podróż do sukcesu.

Oferujemy:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Rozliczanie podatku CIT
  • Prowadzenie rejestrów VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa polskiego
  • Tworzenie i modyfikacja Polityki rachunkowości
  • Tworzenie i modyfikacja Zakładowego Planu Kont
  • Tworzenie instrukcji obiegu dokumentów
  • Tworzenie instrukcji inwentaryzacyjnych
Odkryj pakiety
Pakiet polecany
Pakiet Classic S
590 /zł netto
Ilość dokumentów w pakiecie: 15
Pakiet uwzględnia
Księgowość
Kompleksowe przejęcie ksiąg
Księgowanie dokumentów kosztowych i przychodowych
Rozliczenie rozrachunków
Księgowość raportu kasowego (do 20 pozycji)
Sprawozdawczość podatkowa firmy w zakresie CIT/PIT, VAT
Kontakty z US i ZUS – 1h/miesiąc
Sprawozdawczość miesięczna – Rachunek zysków i strat, Obroty na kontach
Bieżący kontakt z księgową przy wykorzystaniu: czatu, telefon, e-mail
Podgląd zdalny do:
Faktur sprzedaży
Faktur kosztowych
Dokumentów
Płatności i finanse
Aktualne wzory dokumentów np.. Uchwały, umowy
Aktualne wzory dokumentów kadrowych np. umowy, wnioski
Pakiet polecany
Pakiet Classic +S
1280 /zł netto
Ilość dokumentów w pakiecie: 40
Pakiet uwzględnia
Księgowość
Kompleksowe przejęcie ksiąg
Księgowanie dokumentów kosztowych i przychodowych
Rozliczenie rozrachunków
Księgowość raportu kasowego (do 20 pozycji)
Sprawozdawczość podatkowa firmy w zakresie CIT/PIT, VAT
Kontakty z US i ZUS – 2h/miesiąc
Sprawozdawczość miesięczna – Rachunek zysków i strat, Obroty na kontach
Bieżący kontakt z księgową przy wykorzystaniu: czatu, telefon, e-mail
Raportowanie rozrachunków
Dodatkowa sprawozdawczość np. bilans, przygotowanie dokumentacji do instytucji kredytowej, leasingowej
Deklaracja ZUS jako wspólnika spółki
Raportowanie do GUS
Kontakt z księgową – spotkanie na platformie MS Teams
Podgląd zdalny do:
Faktur sprzedaży
Faktur kosztowych
Dokumentów
Płatności i finanse
Aktualne wzory dokumentów np.. Uchwały, umowy
Aktualne wzory dokumentów kadrowych np. umowy, wnioski
Pakiet polecany
Pakiet Premium S
1680 /zł netto
Ilość dokumentów w pakiecie: 80
Pakiet uwzględnia
Księgowość
Kompleksowe przejęcie ksiąg
Księgowanie dokumentów kosztowych i przychodowych
Rozliczenie rozrachunków
Księgowość raportu kasowego
Sprawozdawczość podatkowa firmy w zakresie CIT/PIT, VAT
Kontakty z US i ZUS
Sprawozdawczość miesięczna – Rachunek zysków i strat, Obroty na kontach
Bieżący kontakt z księgową przy wykorzystaniu: czatu, telefon, e-mail
Raportowanie rozrachunków
Dodatkowa sprawozdawczość np. bilans, przygotowanie dokumentacji do instytucji kredytowej, leasingowej
Deklaracja ZUS jako wspólnika spółki
Raportowanie do GUS
Kontakt z księgową – spotkanie na platformie MS Teams
Pobieranie zestawień lub raportów z systemów udostępnionych przez klienta
Rozliczanie ryczałtu od najmu nieruchomości osób fizycznych
Możliwość osobistego spotkania w siedzibie MSU System
Podgląd zdalny do:
Faktur sprzedaży
Faktur kosztowych
Dokumentów
Płatności i finanse
Aktualne wzory dokumentów np.. Uchwały, umowy
Aktualne wzory dokumentów kadrowych np. umowy, wnioski
Pakiet polecany
Pakiet Classic JDG
290 /zł netto
Ilość dokumentów w pakiecie: 15
Pakiet uwzględnia
Księgowość
Kompleksowy onboarding
Księgowanie dokumentów kosztowych i przychodowych
Pełna sprawozdawczość podatkowa firmy objętej umową (CIT/PIT, VAT)
Sprawozdawczość ZUS (ZUS DRA)
Kontakty z US i ZUS – 1h/miesiąc
Kontakt z księgową przez: czat wewnątrz aplikacji, telefon
Podgląd zdalny do:
Faktur sprzedaży
Faktur kosztowych
Dokumenty:
Płatności i finanse
Aktualne wzory dokumentów np.. Uchwały, umowy
Aktualne wzory dokumentów kadrowych np. umowy, wnioski
Pakiet polecany
Pakiet Classic + JDG
520 /zł netto
Ilość dokumentów w pakiecie: 40
Pakiet uwzględnia
Księgowość
Kompleksowy onboarding
Księgowanie dokumentów kosztowych i przychodowych
Pełna sprawozdawczość podatkowa firmy objętej umową (CIT/PIT, VAT)
Sprawozdawczość ZUS (ZUS DRA)
Kontakty z US i ZUS – 2h/miesiąc
Kontakt z księgową przez: czat wewnątrz aplikacji, telefon, spotkanie na platformie MS Teams
Podgląd zdalny do:
Faktur sprzedaży
Faktur kosztowych
Dokumenty:
Płatności i finanse
Aktualne wzory dokumentów np.. Uchwały, umowy
Aktualne wzory dokumentów kadrowych np. umowy, wnioski
Pakiet polecany
Pakiet Premium JDG
980 /zł netto
Ilość dokumentów w pakiecie: 80
Pakiet uwzględnia
Księgowość
Kompleksowy onboarding
Księgowanie dokumentów kosztowych i przychodowych
Pełna sprawozdawczość podatkowa firmy objętej umową (CIT/PIT, VAT)
Sprawozdawczość ZUS (ZUS DRA)
Kontakty z US i ZUS
Kontakt z księgową przez: czat wewnątrz aplikacji, telefon, spotkanie na platformie MS Teams
Deklaracja ZUS jako wspólnika spółki
Rozliczanie ryczałtu od najmu nieruchomości osób fizycznych
Kontakty z US i ZUS
Możliwość osobistego spotkania z księgową w siedzibie MSU System
Podgląd zdalny do:
Faktur sprzedaży
Faktur kosztowych
Dokumenty:
Płatności i finanse
Aktualne wzory dokumentów np.. Uchwały, umowy
Aktualne wzory dokumentów kadrowych np. umowy, wnioski
Pakiet polecany
Pakiet Classic KP
od 30 /zł netto
Ilość dokumentów w pakiecie: 15
Pakiet uwzględnia
Księgowość
Rozliczenie umowy o pracę: 40 PLN
Rozliczenie umowy cywilnoprawnej: 30 PLN
Sporządzanie list płac na podstawie dokumentów
Rozliczanie i wysyłka deklaracji ZUS oraz podatkowych pracowników i zleceniobiorców
Kontakty z US i ZUS – 1h/miesiąc
Kontakt z kadrową przez czat, telefon, e-mail
Podgląd zdalny do:
Podsumowanie - sumaryczne wartości dot. podatków oraz ZUS za wskazany okres. Ponadto lista prezentuje wykres struktury wiekowej zobowiązań, należności oraz prognozowane saldo gotówki.
Sprzedaż - lista kartotek towarowych oraz faktur sprzedaży - dostępność listy uzależniona od posiadania licencji PKBR w odpowiednim wariancie.
KSeF - lista dokumentów umożliwiająca ich wysyłkę oraz odbiór w mechanizmie Krajowego Systemu e-Faktur.
Ewidencja dokumentów - lista dokumentów, umożliwia przeglądanie i edytowanie dokumentów zakupu i sprzedaży.
Księgowość - dane księgowe dotyczące zobowiązań podatkowych (podatku VAT oraz podatku dochodowego) oraz zapisów księgowych.
Rozrachunki - dane dotyczące rozrachunków Klienta, rozrachunków z biurem oraz przelewów.
Środki trwałe - dane dotyczące inwentarza Klienta.
Kontrahenci - lista kontrahentów wraz z możliwością dodawania/usuwania kartotek oraz pobierania danych z serwisu GUS i tzw. Białej listy.
DMS - listy dokumentów DMS oraz zadan oczekujących - lista dostępna jeżeli w instalacji Biura rachunkowego występuje licencja na DMS.
Pakiet polecany
Pakiet Classic +KP
od 50 /zł netto
Ilość dokumentów w pakiecie: 30
Pakiet uwzględnia
Księgowość
Rozliczenie umowy o pracę: 80 PLN
Rozliczenie umowy cywilnoprawnej: 50 PLN
Sporządzanie list płac na podstawie dokumentów
Rozliczanie i wysyłka deklaracji ZUS oraz podatkowych pracowników i zleceniobiorców
Kontakty z US i ZUS – 2h/miesiąc
Prowadzenie akt osobowych pracowników
Przygotowanie paczki przelewów wynagrodzeń do banku
Kontakt z kadrową przez czat, telefon, e-mail
Podgląd zdalny do:
Podsumowanie - sumaryczne wartości dot. podatków oraz ZUS za wskazany okres. Ponadto lista prezentuje wykres struktury wiekowej zobowiązań, należności oraz prognozowane saldo gotówki.
Sprzedaż - lista kartotek towarowych oraz faktur sprzedaży - dostępność listy uzależniona od posiadania licencji PKBR w odpowiednim wariancie.
KSeF - lista dokumentów umożliwiająca ich wysyłkę oraz odbiór w mechanizmie Krajowego Systemu e-Faktur.
Ewidencja dokumentów - lista dokumentów, umożliwia przeglądanie i edytowanie dokumentów zakupu i sprzedaży.
Księgowość - dane księgowe dotyczące zobowiązań podatkowych (podatku VAT oraz podatku dochodowego) oraz zapisów księgowych.
Rozrachunki - dane dotyczące rozrachunków Klienta, rozrachunków z biurem oraz przelewów.
Środki trwałe - dane dotyczące inwentarza Klienta.
Kontrahenci - lista kontrahentów wraz z możliwością dodawania/usuwania kartotek oraz pobierania danych z serwisu GUS i tzw. Białej listy.
DMS - listy dokumentów DMS oraz zadan oczekujących - lista dostępna jeżeli w instalacji Biura rachunkowego występuje licencja na DMS.
Pakiet polecany
Pakiet Premium KP
od 60 /zł netto
Ilość dokumentów w pakiecie: 50
Pakiet uwzględnia
Księgowość
Rozliczenie umowy o pracę: 95 PLN
Rozliczenie umowy cywilnoprawnej: 60 PLN
Sporządzanie list płac na podstawie dokumentów
Rozliczanie i wysyłka deklaracji ZUS oraz podatkowych pracowników i zleceniobiorców
Kontakty z US i ZUS
Prowadzenie akt osobowych pracowników
Przygotowanie paczki przelewów wynagrodzeń do banku
Sporządzanie umów i dokumentów do zatrudnienia pracowników (umowa opracę, umowa zlecenie itd..)
Deklaracja ZUS jako wspólnika spółki
Obsługa PPK
Obsługa PFRON
Przekazywanie informacji o terminach badań lekarskich, szkoleń BHP
Raportowanie do GUS
Kontakt z kadrową przez czat, telefon, e-mail
Podgląd zdalny do:
Podsumowanie - sumaryczne wartości dot. podatków oraz ZUS za wskazany okres. Ponadto lista prezentuje wykres struktury wiekowej zobowiązań, należności oraz prognozowane saldo gotówki.
Sprzedaż - lista kartotek towarowych oraz faktur sprzedaży - dostępność listy uzależniona od posiadania licencji PKBR w odpowiednim wariancie.
KSeF - lista dokumentów umożliwiająca ich wysyłkę oraz odbiór w mechanizmie Krajowego Systemu e-Faktur.
Ewidencja dokumentów - lista dokumentów, umożliwia przeglądanie i edytowanie dokumentów zakupu i sprzedaży.
Księgowość - dane księgowe dotyczące zobowiązań podatkowych (podatku VAT oraz podatku dochodowego) oraz zapisów księgowych.
Rozrachunki - dane dotyczące rozrachunków Klienta, rozrachunków z biurem oraz przelewów.
Środki trwałe - dane dotyczące inwentarza Klienta.
Kontrahenci - lista kontrahentów wraz z możliwością dodawania/usuwania kartotek oraz pobierania danych z serwisu GUS i tzw. Białej listy.
DMS - listy dokumentów DMS oraz zadan oczekujących - lista dostępna jeżeli w instalacji Biura rachunkowego występuje licencja na DMS.